10. Sınıf Felsefe 1. Ünite Felsefeyi Tanıma Testi-3 Online Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Test Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Cevap: %%SCORE%%
Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%%
Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
I. Bilgi, objesini tam olarak yansıtabilir mi?
II. Unutmanın nedenleri nelerdir?
III. Varlık değişken midir?
IV. Ahlaki eylemlerin amacı nedir?
Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir?
A
Yalnız II.
B
Yalnız III.
C
Yalnız IV.
D
Yalnız I.
E
II ve III.
Soru 2
Felsefede soruların tek bir doğru cevabı olmadığı için önemli olan önermelerin birbiriyle mantıksal olarak bir aradalığıdır.
Verilen ifadede felsefenin aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Kişisel ve özgündür.
B
Eleştirel bir tavır sonucu ortaya çıkmıştır.
C
Kapsamlı ve bütüncül bir bilgidir.
D
Kendi içinde tutarlıdır.
E
Hiçbir konuda son sözü söylememiştir.
Soru 3
Platon’a göre felsefe doğruyu bulma yolunda düşünme etkinliğidir.
Bu tanıma dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Felsefe, hakikati aramak için ortaya konulan zihinsel bir çabadır.
B
Felsefe, bilimsel olmayan önermelerden uzak durur.
C
Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.
D
Felsefede hiçbir konuda son söz söylenmemiştir.
E
Felsefe, bütün olan bitenlerin esasını bilebilir.
Soru 4
Felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir; aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulamaktır.
Açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A
Cevaplardan çok sorular önemlidir.
B
Tutarlıdır.
C
Merak ve hayretten doğar.
D
Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir.
E
Refleksif bir düşüncedir.
Soru 5
Hikmet, bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Felsefe ise bilgi peşinde olan ve bilgiyi seven bir kişinin düşünme etkinliğidir.
Bu açıklamada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Felsefi bilgi olgulara dayanır.
B
Felsefe hikmetten daha genel bir bilgidir.
C
Hikmet sürekli yolda olmaktır.
D
Felsefe bütün varlığı bilir.
E
Felsefe bilgiye ulaşma yolunda bir düşünme etkinliğidir.
Soru 6
“Felsefe, yolda olmaktır.”
K. Jaspers’ın bu sözü, felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir?
A
Bitmişlik ve kesinliğin olmaması
B
Subjektif olması
C
Çağın koşullarından etkilenmesi
D
Dogmatik olmaması
E
Merak sonucunda ortaya çıkması
Soru 7
I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır?
II. Kaç tarz varlık vardır?
III. Evrenin ana maddesi nedir?
IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
V. İnsanlar neden ve nasıl unutur?
Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir?
A
Yalnız V.
B
I ve V.
C
Yalnız III.
D
Yalnız I.
E
III ve V.
Soru 8
Felsefede söz konusu olan tek bir insanın değil, genel olarak insanın yaşantısıdır.
Verilen ifadeden felsefi düşünceye ait çıkarılabilecek özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yığılarak ilerler.
B
Cevaplardan çok sorular önemlidir.
C
Evrenseldir.
D
Akla dayalıdır.
E
Sorgulayıcıdır.
Soru 9
Felsefe sınav kâğıtlarını okuyan bir felsefe öğretmeni “felsefe nedir?” sorusuna verilen cevapları kontrol ederken;
• Ali’nin “felsefe yolda olmaktır.”
• Ayşe’nin “doğru düşünmektir.”
• Sema’nın “inanılanı sorgulamaktır.”
• Fatih’in “bilgelik sevgisidir.”
• Mehmet’in “düşündüğünü düşünmektir.”
Cevaplarını yazdığını görmüştür.
Yukarıda verilen hangi isim Yunanca philosophia (felsefe) sözcüğünün kelime anlamını yazmıştır?
A
Ali
B
Ayşe
C
Sema
D
Fatih
E
Mehmet
Soru 10
Kant’a göre felsefenin nesneleri algılamaktan çok, bilme tarzımızla meşgul olması gerekir.
Bu açıklamada aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
A
Felsefenin olanı incelemesi gerektiği
B
Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu
C
Felsefenin, varlığa ait bilgilerimizi elde etme yöntemiyle ilgilenmesi gerektiği
D
Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı
E
Felsefenin, bilimsel bilgi sonuçlarından yararlandığı
Soru 11
Filozof ele aldığı konuları farklı yollarla çözümleyerek açıklığa kavuşturur. Sonra da üzerinde düşünülüp çözümlenmiş ve aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden hareketle konularını yeniden inşa eder ve onu bir bütünlüğe kavuşturur.
Verilen açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A
O düşünceyi ileri süren filozofun özgün görüşüdür.
B
Çözümleyici ve kurucudur.
C
Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
D
Ortaya konan önermeler kendi içinde tutarlıdır.
E
Cevaplardan çok sorular önemlidir.
Soru 12
Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır.
Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A
Bitmişlik ve kesinlik yoktur.
B
Cevaplardan çok sorular önemlidir.
C
Mantıksal ve tutarlıdır.
D
Çağın koşullarından etkilenir.
E
Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön
Bunlara da bakabilirsin