10. Sınıf Felsefe 1. Ünite Felsefeyi Tanıma Testi-3 Online Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Test Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Cevap: %%SCORE%%
Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%%
Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Filozof ele aldığı konuları farklı yollarla çözümleyerek açıklığa kavuşturur. Sonra da üzerinde düşünülüp çözümlenmiş ve aydınlığa kavuşturulmuş malzemeden hareketle konularını yeniden inşa eder ve onu bir bütünlüğe kavuşturur.
Verilen açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmaktadır?
A
Ortaya konan önermeler kendi içinde tutarlıdır.
B
Cevaplardan çok sorular önemlidir.
C
Çözümleyici ve kurucudur.
D
Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
E
O düşünceyi ileri süren filozofun özgün görüşüdür.
Soru 2
“Felsefe, yolda olmaktır.”
K. Jaspers’ın bu sözü, felsefenin aşağıdaki hangi özelliğini dile getirmektedir?
A
Çağın koşullarından etkilenmesi
B
Merak sonucunda ortaya çıkması
C
Bitmişlik ve kesinliğin olmaması
D
Dogmatik olmaması
E
Subjektif olması
Soru 3
Felsefede soruların tek bir doğru cevabı olmadığı için önemli olan önermelerin birbiriyle mantıksal olarak bir aradalığıdır.
Verilen ifadede felsefenin aşağıdaki hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A
Kapsamlı ve bütüncül bir bilgidir.
B
Eleştirel bir tavır sonucu ortaya çıkmıştır.
C
Kişisel ve özgündür.
D
Kendi içinde tutarlıdır.
E
Hiçbir konuda son sözü söylememiştir.
Soru 4
Felsefede söz konusu olan tek bir insanın değil, genel olarak insanın yaşantısıdır.
Verilen ifadeden felsefi düşünceye ait çıkarılabilecek özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A
Cevaplardan çok sorular önemlidir.
B
Evrenseldir.
C
Akla dayalıdır.
D
Sorgulayıcıdır.
E
Yığılarak ilerler.
Soru 5
I. Bildiklerimizin sınırı var mıdır?
II. Kaç tarz varlık vardır?
III. Evrenin ana maddesi nedir?
IV. İnsan ahlaki eylemde bulunurken özgür müdür?
V. İnsanlar neden ve nasıl unutur?
Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir?
A
Yalnız V.
B
I ve V.
C
III ve V.
D
Yalnız III.
E
Yalnız I.
Soru 6
Felsefe sınav kâğıtlarını okuyan bir felsefe öğretmeni “felsefe nedir?” sorusuna verilen cevapları kontrol ederken;
• Ali’nin “felsefe yolda olmaktır.”
• Ayşe’nin “doğru düşünmektir.”
• Sema’nın “inanılanı sorgulamaktır.”
• Fatih’in “bilgelik sevgisidir.”
• Mehmet’in “düşündüğünü düşünmektir.”
Cevaplarını yazdığını görmüştür.
Yukarıda verilen hangi isim Yunanca philosophia (felsefe) sözcüğünün kelime anlamını yazmıştır?
A
Ayşe
B
Ali
C
Sema
D
Fatih
E
Mehmet
Soru 7
Hikmet, bütün olup bitenlerin esasını bilmektir. Felsefe ise bilgi peşinde olan ve bilgiyi seven bir kişinin düşünme etkinliğidir.
Bu açıklamada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Felsefi bilgi olgulara dayanır.
B
Felsefe bilgiye ulaşma yolunda bir düşünme etkinliğidir.
C
Felsefe hikmetten daha genel bir bilgidir.
D
Hikmet sürekli yolda olmaktır.
E
Felsefe bütün varlığı bilir.
Soru 8
Kant’a göre felsefenin nesneleri algılamaktan çok, bilme tarzımızla meşgul olması gerekir.
Bu açıklamada aşağıdaki ifadelerden hangisi vurgulanmak istenmiştir?
A
Felsefenin, bilimsel bilgi sonuçlarından yararlandığı
B
Felsefede amacın kesin bilgiye ulaşmak olduğu
C
Felsefenin olanı incelemesi gerektiği
D
Felsefenin açıklamalarında bitmişliğin olmadığı
E
Felsefenin, varlığa ait bilgilerimizi elde etme yöntemiyle ilgilenmesi gerektiği
Soru 9
Felsefi düşünme sadece sorgulananı tek taraflı düşünme değildir; aynı zamanda sorgulamanın kendisini veya sorgulama sonucunu da sorgulamaktır.
Açıklamada felsefi düşüncenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A
Tutarlıdır.
B
Cevaplardan çok sorular önemlidir.
C
Merak ve hayretten doğar.
D
Refleksif bir düşüncedir.
E
Çözümleyici ve kurucu bir düşüncedir.
Soru 10
I. Bilgi, objesini tam olarak yansıtabilir mi?
II. Unutmanın nedenleri nelerdir?
III. Varlık değişken midir?
IV. Ahlaki eylemlerin amacı nedir?
Verilenlerden hangileri felsefenin cevap aradığı sorulardan değildir?
A
II ve III.
B
Yalnız I.
C
Yalnız II.
D
Yalnız IV.
E
Yalnız III.
Soru 11
Felsefede ileri sürülen önermeler bilimde olduğu gibi olgularla test edilerek doğrulanamaz. Önemli olan ortaya konan düşüncenin çelişkisiz olmasıdır.
Bu açıklamada felsefenin aşağıdaki hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A
Çağın koşullarından etkilenir.
B
Cevaplardan çok sorular önemlidir.
C
Bitmişlik ve kesinlik yoktur.
D
Mantıksal ve tutarlıdır.
E
Eleştirici ve sorgulayıcıdır.
Soru 12
Platon’a göre felsefe doğruyu bulma yolunda düşünme etkinliğidir.
Bu tanıma dayanarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
Felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.
B
Felsefe, bilimsel olmayan önermelerden uzak durur.
C
Felsefe, bütün olan bitenlerin esasını bilebilir.
D
Felsefede hiçbir konuda son söz söylenmemiştir.
E
Felsefe, hakikati aramak için ortaya konulan zihinsel bir çabadır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön
Bunlara da bakabilirsin