MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik 10.04.2021

10 Nisan 2021 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31450

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 135 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “12” ibaresi “40” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İlgili maddenin yeni hali şu şekilde olmuştur:

Öğrenci grubu
MADDE 135- (1) İşletmelerde aynı meslek alan/dalında beceri eğitimi gören en fazla
40 kişiden oluşan öğrenci grubu için işletme tarafından en az bir eğitici personel veya usta
öğretici görevlendirilir.

Bunlara da bakabilirsin