MEB, İkinci Dönem Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları Konulu Yazı Gönderdi

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen “İkinci Dönem Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazı:

Bilindiği üzere ilgi (a) yazı ile 01 Mart 2021 Pazartesi günü itibarıyla 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulaması ile yüz yüze eğitime geçileceği ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacağı bildirilmiştir.

01 Mart 2021 tarihinden itibaren de Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Çok Programlı Anadolu Liseleri, Güzel Sanatlar Liseleri ve Spor Liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır.

İlgi (b) Yönetmeliğin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı Ek 3 üncü maddesi gereğince aşağıda belirtilen açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;
1. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile çok programlı Anadolu liseleri alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde “meslek.eba.gov.tr” internet adresinde yayınlanmakta olan “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı” kullanılacaktır.

2. Söz konusu çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik
olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde Zümre Öğretmenler Kurulunca planlanacaktır.

3. Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu lisesi, güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinin 12 nci sınıflarında yapılacak yüz yüze eğitim, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklentileri de
dikkate alınarak haftada 24 ders saatini geçmeyecek şekilde planlanarak yapılacaktır.

4. Güzel sanatlar lisesi ve spor liselerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler ve saatleri
“meslek.eba.gov.tr” internet adresinde yayınlanmıştır.

5. Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencilerin okula devamını takip edebilmesi ve
bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından, Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle
öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecektir.

6. Mesleki eğitim merkezlerinde okulda yapılan alan/dal derslerinin öğretimine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.

7. Yüz yüze eğitim ve öğretim ile ilgili diğer hususlar ilgi (a) yazı doğrultusunda yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemlerin; ilgide kayıtlı mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele, bu doğrultuda başta maske, fiziki mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere alınan önlem ve tedbirler ile bu konuda ilgi (c) Kılavuzda yer verilen hususlara titizlikle uyulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ziya SELÇUK
Bakan

YAZININ PDF FORMATI İÇİN TIKLAYIN

Bunlara da bakabilirsin