7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Online Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Test Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Cevap: %%SCORE%%
Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%%
Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Olumlu iletişimin ilk basamağı hangisidir?
A
Not tutmak
B
Dinlemek
C
Uygulamak
D
İzlemek
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi, iyi bir dinleyicinin özellikleri arasında yer almaz?
A
Olaylara ve duruma karşı tarafsız davranır.
B
Karşısındakini anlar.
C
Karşısındaki konuşurken başka bir işle uğraşır.
D
Karşısındakinin konuşması bitene kadar bekler.
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumsuz yönde etkiler?
A
Sonuna kadar dinlemek
B
Kötü söz kullanmamak
C
Jest ve mimikleri kullanmak
D
Bağırmak
Soru 4
“Sosyal ve dijital medya” kavramlarını ortaya çıkartarak yaygınlaşmasını sağlayan kitle iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Genel ağ
B
Dergi
C
Televizyon
D
Gazete
Soru 5
Aşağıda verilen cümlerin doğru olanlarına D yanlış olanlarına Y yazınız.
(....) Öğüt vermek iletişimi pekiştirir.
(....) İletişimin en önemli becerilerinden biri de iyi bir dinleyici olmaktır.
(....) Konuşmacıyı dinlerken göz teması kurmazsak ta olur.
(....) İletişim de sen dili bir engel oluşturmaz.
(....) Herzaman son sözü söylemek için çaba sarf etmeliyiz.
A
YDDYY
B
YDYYY
C
DDYYY
D
YDYYD
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişime örnek olarak gösterilebilir?
A
Mektuplar
B
Toplantı
C
Elektronik postalar
D
Faks mesajları
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri değildir?
A
Denizlerde güçlü olması
B
Üstün yetenekli padişahların yetiştirilmesi
C
Ahilerin desteğinin alınması
D
Kurulduğu bölgenin coğrafi konumu
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının özelliklerinden biri değildir?
A
Kişinin yüzüne bakar
B
Ses tonunu düzeninin iyi kullanır.
C
Jest ve mimiklerini kullanmaz
D
Normal bir hızla konuşur.
Soru 9
Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin herhangi bir etkisi bulunmamaktadır?
A
Bizanstaki taht kavgaları
B
Anadoludaki türk beylikleriyle mücadele etmesi
C
Coğrafi konumu
D
Padişahların yetenekli olması
Soru 10
Osmanlı Devleti ile Bizans arasında yapılan ilk savaş, ……………….. Savaşıdır.
​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A
Koyunhisar
B
I. Kosova Savaşı
C
Maltepe (Palekanon) Savaşı
D
Sırpsındığı Savaşı
Soru 11
Gazete, dergi, radyo ve genel ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel terime …….. denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
Kamuoyu
B
Basın
C
Medya
D
İletişim
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi olumlu yönde etkiler?
A
Alttan almak
B
Bağırmak
C
Yargılamak
D
Emir verme
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön