2021 Yılı Bursluluk Sınavının Kapsamı Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen “2021 Yılı İOKBS (Sınav Kapsamı)” konulu yazıda 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflarda 25 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek olan Bursluluk sınavı kapsamı hakkında bilgi verildi.

Söz konusu o yazı:

2021 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 25 Nisan 2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sınavda yer alacak kapsam doğrultusunda okullarda uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla ilgili Genel Müdürlükler koordinesinde, ünite/öğrenme alanı/konu kazanım dağılımlarını gösteren çizelgeler sınıf düzeylerine göre hazırlanmış olup, 10 ve 11’inci sınıf öğrencileri 9’uncu sınıf müfredatından sorumlu olacaktır.

Ek’te yer alan çizelgelerin sınav kapsamındaki tüm okullarınıza bildirilerek gerekli önlemlerin alınması ve sınava başvuru yapan öğrencilere duyurulması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Sadri ŞENSOY
Bakan a.
Genel Müdür

EKLER

5. Sınıf 2021 Yılı Bursluluk Sınavı Konu Dağılım Çizelgesi
6. Sınıf 2021 Yılı Bursluluk Sınavı Konu Dağılım Çizelgesi
7. Sınıf 2021 Yılı Bursluluk Sınavı Konu Dağılım Çizelgesi
8. Sınıf 2021 Yılı Bursluluk Sınavı Konu Dağılım Çizelgesi
9. Sınıf 2021 Yılı Bursluluk Sınavı Konu Dağılım Çizelgesi
Bunlara da bakabilirsin