2020 KPSS Anayasa Deneme Sınavı-1 Online Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Test Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Cevap: %%SCORE%%
Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%%
Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Kamu davası açma yetkisine sahip olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hakim
B
Savcı
C
Polis
D
Jandarma
E
Müfettiş
Soru 2
Belli bir yurt üzerinde yerleşmiş milletin, egemenlik haklarını kullanmak amacıyla örgütlenmesine ne denir?
A
Halk
B
Hükümet
C
Kamuoyu
D
Devlet
E
Ordu
Soru 3
Belediye Başkanının Geçici. Sürekli görevden alma yetkisine sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 4
Bir gerçek kişinin doğum ve soybağı ile ilgili kayıtları içeren kütüğe ne ad verilir?
A
Ölüm Kütüğü
B
Doğum Kütüğü
C
Boşanma Kütüğü
D
Evlenme Kütüğü
E
Yer Değiştirme Kütüğü
Soru 5
657 sayılı Devlet memurları kanuna göre aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren nedenlerden biri değildir?
A
Ölüm
B
Emekliye ayrılma
C
Görevden uzaklaştırılma
D
Memurluğa alınma şartlarından birini kaybetme
E
Memurluktan çıkarılma
Soru 6
Eşler arasında evlenme akdi ile oluşan hısımlık türü aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kayın hısımlığı
B
Altsoy hısımlığı
C
Üst soy hısımlığı
D
Yan soy kan hısımlığı
E
Evlat edinmeden doğan hısımlık
Soru 7
1982 Anayasasına göre Türk vatandaşlığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A
Türk devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür.
B
Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili karar ve işlemlere karşı yargı yolu kapalıdır.
C
Türk babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür.
D
Vatandaşlık kanunun gösterdiği şartlarda kazanılır.
E
Hiçbir Türk, vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarıla­maz.
Soru 8
Merkezden yönetimin taşrada etkin bir şekilde iş­leyişini sağlamak için, yalnızca il idaresinde vali­ye tanınmış karar alabilme ve uygulama yetkisine ne ad verilir?
A
Yetki devri
B
Yetki gaspı
C
Yetki genişliği
D
Yetki sürekliliği
E
Yetki sınırlaması
Soru 9
1982 Anayasasına göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığına bağlıdır?
A
Yargıtay
B
Sayıştay
C
Kamu Denetçiliği Kurumu
D
Devlet Denetleme Kurulu
E
Hakimler ve Savcılar Kurulu
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
6789Son
Geri dön
Bunlara da bakabilirsin