LGS Mayıs Ayı Örnek Sorular-2 Türkçe Testi Çöz

LGS Mayıs Ayı Örnek Sorular-2 Türkçe Testi Çöz

Tebrikler - LGS Mayıs Ayı Örnek Sorular-2 Türkçe Testi Çöz adlı sınavı tamamladınız. Toplam %%TOTAL%% soru içerisinden sizin doğru sayınız %%SCORE%%. %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 2
Nitelik ve nicelik bakımından çok iyi bir okur kitlesine sahip olduğumu düşünüyorum. Beni okuyanlar, gündelik ve edebiyat dışı okumalardan uzak duranlardır. Sıradan değildir onlar; kitap değil, yazar okumayı öğrenmişlerdir. Böyle bir okur kitlesini hak ettiğime inanıyorum çünkü kalemimin ucunu gelgeç modalar için yontmadım.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
Metni oluştururken okurun beklentilerini gözetmemek
B
Yapıtı geleceğe taşıyacak unsurlara önem vermemek
C
Herhangi bir sanat anlayışına bağlı olmamak
D
Eseri geçici beğenilere göre oluşturmamak
Soru 3
Bugün çiçeklerin, ağaçların yüzü güldü. Benim de... Dört beş aylık ayrılıktan sonra “Merhaba!” dedi yağmur. Sabah kahvaltıda duydum şıpırtıyı. Çayımı kaptığım gibi fırladım balkona. Gerçekten yağıyor. Gök yarı güneşli... Her zamanki gibi değil yağış. “Hadi, biraz daha!” diyorum içimden. Islattı epey. Beni, bahçeyi... Tozları yıkadı. Şimdi pırıl pırıl her yer.
Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Farklı duyularla ilgili ayrıntılar
B
Mecazlı söyleyiş
C
Karşılaştırma
D
Abartma
Soru 4
Edison altmış yedi yaşındayken bütün hayatını adadığı atölyesi yanar. O sırada yanında bulunan oğlu, babasının tepkisinin ne olacağını merak eder. Edison, oğluna “Anneni çağır, o da bizimle beraber izlesin.” der. Ertesi sabah kahvaltıda ailesini toplar ve “Şu anda bütün hatalarımız yanmış durumda.” der. Edison bu olaydan üç hafta sonra ses kayıt sisteminin çekirdeğini oluşturan gramofonu icat eder. Bu olay, - - - - insan hayatındaki yerini göstermesi bakımından manidardır.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A
iyimserliğin
B
alçakgönüllülüğün
C
yardımseverliğin
D
şefkatin
Soru 5

Bu metinden Hulûsi Kentmen’le ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Sinema ile şöhret kazandığına
B
Sanatın farklı dallarıyla uğraştığına
C
Sanat hayatına sinema ile başladığına
D
Filmlerinde benzer karakterleri canlandırdığına
Soru 6
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 7

Bu haritada gösterilen güzergâh aşağıdaki tur programlarından hangisine ait olabilir?
A
Ocak Ayı Tur Programı: Her mevsimi ayrı güzel olan Kapadokya, kışın daha cazip bir hâle bürünür. Bu güzel dönemde bölgeyi görmek için önce Nevşehir’in merkezindeki tarihî alanlar gezilir. Bu tarihî alanlar gezildikten sonra Uçhisar’dan, karla kaplı masal diyarı Kapadokya izlenir. Göreme bu masal diyarının sonraki rotasıdır. Onu Ürgüp takip eder. Ürgüp de güzelliğini gösterdikten sonra sıra Çavuşin ve Zelve’ye gelir.
B
Nisan Ayı Tur Programı: Kapadokya’yı bu ayda gezmek için önce Nevşehir’in merkezindeki Damat İbrahim Paşa Külli- yesi’ne gidilir, sonra Uçhisar’a geçilir. Ardından Kavak’ta çay molası verilir. Bundan sonraki duraklar sırasıyla Ortahisar ve Ürgüp’tür. Ürgüp’ten sonra sizi harika manzarasıyla Göreme karşılar. Göreme’yi gizli güzellikleriyle Çavuşin ve saklı kent Zelve izler. Tur programı, Kızılırmak sularının hayat verdiği Avanos’ta biter.
C
Ağustos Ayı Tur Programı: Turumuz Nevşehir’de, Damat İbrahim Paşa Külliyesi’nde başlayıp Kızılırmak üstüne kurul- muş, nefis manzaralı köprüsüyle ünlü Avanos’ta son bulur. Bu iki rota arasında ise sizi bambaşka ve harika mekânlar bekler. Nevşehir’in ardından Uçhisar gezilir. Sonrasında ise Kavak’a varılır. Kavak’ta verilen kısa bir fotoğraf molasının ardından sırasıyla Göreme ve Ürgüp gezilir. Çavuşin ve Zelve’ye de gidildikten sonra yolumuz Kızılırmak’a çıkar.
D
Ekim Ayı Tur Programı: Turumuza ik olarak Kızılırmak kıyısındaki Avanos’ta yapacağımız kahvaltıyla başlarız. Çavu- şin, diğer bir deyişle gizli güzellik, ikinci durağımızdır. Oradan sonbaharın sararttığı Zelve ve Göreme gezilir. Ürgüp türküsü eşliğinde Ürgüp’ün güzellikleri de görüldükten sonra Ortahisar’a uğranır. Ardından Kavak... Sonrasında Uçhi- sar’da nefis bir Kapadokya manzarası izlenir. Güneş batarken Nevşehir il merkezine ulaşılır.
Soru 8
Rivayete göre önce eau admirable (hayranlık verici su), daha sonra da “eau de Cologne” (Köln suyu) adıyla pazarlanmaya başlanan kolonya ilk kez 1709 yılında üretilmiştir. İçeriğindeki maddelerin etkisiyle vücuttaki ısıyı çektiği için ferahlatıcı bir özelliğe sahip olan kolonya, ilk geliştirildiği yıllarda tıbbi amaçla kullanılmıştır. Ağız çalkalamada, yara temizlemede, kas ve eklem ağrılarının ovulmasında faydalanılmış, keskin kokusu sebebi ile bir ayıltıcı olarak çokça tercih edilmiştir. Osmanlı topraklarına girişi II. Abdülhamit Dönemi’nin ilk yıllarına rastlayan ve kozmetik ürünü olarak da kullanılan bu parfüm Türk geleneğinin, türlü şekerlemeler eşliğinde sunulan en gözde ikram ürünlerinden biri olmuştur.
Bu parçada kolonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A
Kullanım alanlarına
B
Türk kültüründeki yerine
C
İçeriğinde neler bulunduğuna
D
Hangi isimlerle anıldığına
Soru 9
Aşağıda eski kitap ciltlerinde bulunan bazı bölümler tanımlanmıştır.
Mıklep: Kitabın okunmakta olan yerini belli eden, ucu üçgenimsi, katlanabilir parça.
Şemse: Kitabın ön ve arka kapağında bulunan dairevi süs.
Salbek: Şemsenin iki ucundaki uzantı süs.
Sırt: Formaların (Tek kâğıt tabaka üzerine basılan on altı sayfalık kitap parçası) bağlandığı bölümü örten kısım.
Sertap: Mıklebi kitaba bağlayan ve kitabın ön kısmını muhafaza eden, mıklebe hareket kabiliyeti sağlayan bölüm.
Bu açıklamalara göre,

görselinde okla gösterilen alanlara aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A
Mıklep
B
Sırt
C
Sertap
D
Salbek
Soru 10
A
A
B
B
C
C
D
D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Bunlara da bakabilirsin