AÖF Acil Durum ve Afet Yönetimi 1. Yarıyıl Bireyler Arası İletişim Dersi Ara Dönem 1. Deneme Sınavı Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Test Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Cevap: %%SCORE%%
Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%%
Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bireylerarası iletişim sürecinin unsurlarından olan hangi iki kavramın birbirinin zıttı olduğu söylenebilir?
A
Kendini açma - çatışma
B
Dinleme - benlik
C
Tutum - kendini açma
D
Aktif dinleme - empati
E
Benmerkezcilik - empati
Soru 2
Davranışta meydana gelen kalıcı değişikliğe ne ad verilir?
A
Algılama
B
Güdü
C
Bellekte tutma
D
Duygu
E
Öğrenme
Soru 3
İletişim sürecini başlatan bireyin amacına, duygu ve düşüncelerine bağlı olarak sözlü ya da sözsüz olarak tanımlanabilecek iletişim türüne göre kodlanmış içeriklere verilen isim nedir?
A
Mesaj
B
Geri bildirim
C
Kaynak
D
Alıcı
E
Kanal
Soru 4
I. Somut ifade ve sembollerden çok soyut olanlar kullanılmalıdır.
II. Semboller, alıcının aşina olduğu anlamlarda kullanılmalıdır.
III. Alıcının anlaması zor olabilecek semboller açıklanmalıdır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğru bir iletişim sürecinde kaynağın mesajı kodlarken dikkat etmesi gereken unsurlardandır?
A
I, II, III
B
I
C
I, II
D
II, III
E
I, III
Soru 5
Bireyin ortamı algılamasıyla ortaya çıkan, bilinçte, bedende ve davranışta kendini gösteren süreç olarak tanımlanan kavram hangisidir?
A
Duygu
B
İletişim
C
Güdü
D
Algı
E
Öğrenme
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi iletişimi kolaylaştıran davranışlardan biridir?
A
İletişim kurulan bireyin karşısına oturmak
B
Karşıdaki bireyin fikir ve görüşlerinde boşluklar bulup, ortaya koymak
C
Hiç soru sormamak veya kapalı uçlu sorular sormak
D
Karşıdaki birey konuşurken “evet”, “ya demek öyle”, “gerçekten mi” gibi sözler söylemek
E
İfadesiz bir şekilde durmak
Soru 7
Mesaja yanıt alınamaması neyin göstergesidir?
A
Mesajın alıcı tarafından anlaşılabilir özellikte olmadığının göstergesidir
B
Soyut ifade ve sembollerden çok somut ifadelerin kullanılmasının göstergesidir
C
İletişim sürecinin tek yönlü olduğunun, sağlıklı işlemediğinin göstergesidir
D
Sembollerin, alıcının aşina olduğu anlamlarda kullanılmadığının göstergesidir
E
Kanalın aktarım özelliklerine uygun olarak kodlanmamış olmasının göstergesidir
Soru 8
İki birey arasında ilişki kurulmasını sağlayan psikososyal bir sürece verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bağ
B
Kontakt
C
Tutum
D
Davranış
E
İletişim
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi sosyal alana örnektir?
A
Derslik
B
Otel lobisi
C
Tren istasyonu
D
Otobüs durağı
E
Şehir meydanları
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi etkili ve doğru konuşmanın bileşenlerinden değildir?
A
Sesletim
B
Vurgu
C
Ses tonu
D
Sesin yoğunluğu
E
Cümle uzunluğu
10 numaralı soru için açıklama 
Her konuşmaya özgü farklı kurallar getirilebilirse de etkili ve doğru konuşmanın bileşenleri şu başlıklar altında sıralanabilir: Ses tonu: Aynı ileti bazen yüksek, bazen alçak ya da bazen giderek artan, bazen giderek düşen ses tonlarıyla söylenir. Vurgu: Hangi sözcüğün hatta, hecenin vurgulanarak söylendiği, anlamın belirtilmesi için önemlidir. Konuşma hızı: Sözcükleri söyleme hızı, cümlenin anlamını değiştirebileceği gibi, iletinin netliğiyle etkiliğini de azaltabilir. Sesin yoğunluğu: Yumuşak ya da sert bir sesle konuşmak, iletişim için çok önemlidir. Genellikle ne çok sert, ne de çok yumuşak konuşulmalıdır. Sesletim (telaffuz): Sesletim, bir sözcüğün, genel olarak onaylandığı ya da anlaşıldığı söyleme biçimidir. İyi bir sesletim, iletiyi daha etkili kılacaktır.
Soru 11
Ses, beden, yazı, resim, fotoğraf, telefon, televizyon gibi sözlü ya da sözsüz olabilen iletişimin temel unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
A
Gürültü
B
Araç
C
Bağlam
D
Kaynak
E
Alıcı
Soru 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “sesletim” yanlışı yoktur?
A
“Sınavdaki pek çok soruyu yalnış yanıtladım.”
B
“Herkes düzenli gazete okumalıdır.”
C
“İddaa ediyorum ki bu maçı biz kazanacağız.”
D
“Evde kullandığım laylon bardakları çöpe attım.”
E
“Yeni açılan hastahane çok kalabalıktı.”
Soru 13
Çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla alıcıdan göndericiye gönderilen ileti biçimlerine ne ad verilir?
A
Gürültü
B
Kanal
C
Geri Bildirim
D
İleti
E
Ortam
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi bireyler arası iletişim sürecinin gerçekleşmesini sağlayan temel ögelerinden birisi değildir?
A
Kaynak
B
Kanal
C
Verici
D
Alıcı
E
Mesaj
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi sıradan bir konuşmanın aşamaları arasındadır?
A
Soru sormak
B
Yorum yapmak
C
Görüşmeyi sonlandırmak
D
Dinlemek
E
Bireysel izlenimleri paylaşmak
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası iletişim sürecinin özelliklerinden biridir?
A
Yalnızca duygu paylaşımı vardır.
B
İletişim çift yönlüdür.
C
En az üç kişi arasında gerçekleşir.
D
Yalnızca sözlü nitelik taşır.
E
İletişim yüz yüze olmak durumundadır.
Soru 17
Bireyin yaptığı ve diğer bireyler tarafından gözlenebilir tüm eylemlere verilen ad nedir?
A
Duygu
B
Davranış
C
Güdü
D
Algı
E
Tutum
Soru 18
Bireyin ortamı algılamasıyla ortaya çıkan, bilinçte, bedende ve davranışta kendini gösteren sürece verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A
Bilinç
B
Duygu
C
Farkındalık
D
Empati
E
Güdü
Soru 19
I. Yorumlama
II. Soru sorma
III. Cevap verme
IV. Gerektiğinde söz kesme
V. Geri bildirimde bulunma
Etkin dinlemede yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerine başvurulmaktadır?
A
Yalnız V
B
I-II-III-IV-V
C
II-III
D
I-III-IV
E
I-II-III-V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön

Kategori Genel
Tarih 2 hafta önce
Dosya Türü ve Boyutu Word |  KB
İndirme Sayısı 0
Beğeni Sayısı 0
Beğen

Siz de Dosyalarınızı Gönderebilirsiniz. Dosya Göndermek İçin Tıklayın

Bunlara da bakabilirsin