“Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı” Görüş ve Önerilere Açıldı

Eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmekle görevli öğretmenlerin atamaları ve mesleki gelişimleri ile kariyer basamaklarındaki ilerlemelerini düzenleyen “Öğretmenlik Meslek Kanunu”, 14 Şubat 2022 itibarıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

İlgili kanun doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği Taslağı” hazırlandı. 

Öğretmen, okul yöneticisi ve diğer tüm paydaşlar taslağa ilişkin görüş ve önerilerini 14 Şubat-15 Mart 2022 tarihleri arasında  aşağıda bağlantısı yer alan görüş bildirme formu doldurularak “ogretmenlikmeslekkanunu@meb.gov.tr” adresine gönderebilecek. 

Görüş ve öneriler, ilgili komisyonlarca değerlendirilerek yönetmeliğe son şekli verilecek. 

Taslağa ulaşmak için tıklayınız.

Taslak hakkında görüş bildirilmesinde kullanılacak form için tıklayınız.

Bunlara da bakabilirsin