MEB 9. Sınıf Tarih 1. Ünite Tarih ve Zaman Testi-1 Online Çöz

MEB 9. Sınıf Tarih 1. Ünite Tarih ve Zaman Testi-1 Çöz

Tebrikler - MEB 9. Sınıf Tarih 1. Ünite Tarih ve Zaman Testi-1 Çöz adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
İnsan; mensubu olduğu toplumu, ülkeyi ve dünyayı anlamak için geçmişi bilmek zorundadır. Geçmişini bilmeyen bir toplum, hafızasını yitirmiş, akıntıya kapılmış gibidir. Tarih; geçmişin ışığında bugünün ve yarının aydınlatılmasını sağlar. Böylelikle geçmişteki hataları tekrar etmeyen toplumlar, gelecekle ilgili doğru planlama ve analizlerle daha iyi bir yaşam düzeyine ulaşır.
Metne göre tarih bilimi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Tarih öğrenmenin birçok sebepten dolayı gerekli olduğuna
B
Tarihî süreçte değişimlerin dünyayı tanımaya katkı sağladığına
C
Tarih biliminin bugün ile geçmiş arasında bağ kurduğuna
D
Bilimsel gelişmelerin tarih bilimine olan ihtiyacı kaldırdığına
E
Tarihin geleceğe yönelik alınan kararlara etki ettiğine
Soru 2
Aşağıdaki devletlerden hangisi Celali Takvimi'ni kullanmıştır?
A
Sakalar
B
Babürler
C
Hazarlar
D
Danişmendliler
E
Karamanoğulları
Soru 3
Türklerin tarih boyunca birçok takvim kullanılmasının,
I. Kültürel
II. Ekonomik
III. Dinî
etkileşimlerden hangisinin bir sonucu olduğu söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerine göre daha belirgindir?
A
Lozan Antlaşması temmuz ayının ortalarında imzalanmıştır.
B
Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'te kurulmuştur.
C
Yazı günümüzden yaklaşık 5000 yıl önce icat edimiştir.
D
Osmanlı Devleti 13.yüzyılda kurulmuştur.
E
Büyük Millet Meclisi, Nisan 1920'de açılmıştır.
Soru 5
Tarih bilimi; geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguları kronolojik bir süreçte ele aldığı için olay ve olgular arasında neden-sonuç ilişkilerini ortaya koyar. Tarihî bir bilgiye, araştırma yaparak ve kaynak kullanılarak ulaşılır. Ulaşılan farklı kaynaklarda tespit edilen çelişkili ifadeler belirlenir.
Buna göre tarih biliminin;
I. Çok yönlü düşünme
II. Kanıt kullanarak açıklama
III. Sorgulama gücünü geliştirme
gibi becerilerinden hangisinin gelişmesine katkı sağladığı savunulabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I - II ve III
Soru 6
Doğa bilimlerinin kesin kanunları olmasına rağmen tarihin yoktur. Tarihin de içinde yer aldığı sosyal bilimlerde bilgiye deney ve gözlem gibi yöntemlerle ulaşılamaz. Tarih biliminin araştırma konusu içerisine giren iki önemli unsurdan birincisi ....., ikincisi ise ........ olarak belirtilebilir.
Metne göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A
madde ve mânâ
B
kuram ve kanun
C
evren ve kâinat
D
doğa ve insan
E
olay ve olgu
Soru 7
Bir sosyal bilim olan tarih sayesinde kişi; özünü, yaşadığı toplumu, dünyayı tanır ve öğrenir.
Buna göre tarih biliminin aşağıdakilerden hangisinin gelişimine katkı sağladığı söylenemez?
A
Vatan sevgisi oluşturma
B
Millet bilincine ulaşma
C
İnsan davranışlarını anlama
D
Manevi değerlerine sahip çıkma
E
Farklı kültürleri tanıma
Soru 8
Tarih; millî kimliğin oluşumu ve değerlerin aktarımı için bir araç, geçmişi keşfetmek için sürekli bir sorgulama, günümüz sorunlarını anlamak ve analiz etmek için kaçınılmaz bir başvuru kaynağıdır.
Buna göre aşağıdakilerden  hangisinin  tarih öğrenmenin yararları arasında olduğu savunulamaz?
A
Olayları değerlendirme yeteneğini geliştirir
B
Geçmiş bilgisi ile kültür aktarımı sağlar
C
Geleceğe dönük stratejiler oluşturma imkânı verir
D
Toplumsal değişimi hızlandırır
E
Birlik ve beraberliğin oluşmasını sağlar
Soru 9
I. Kaynakları tespit etmek
II. Savaşa katılanları dinlemek
III. Savaşla ilgili öznel genellemeler yapmak
IV. Elde edilen bilgileri karşılaştırmak
1950-1953 Kore Savaşı ile ilgili araştırma yapmak isteyen bir öğrencinin hangisini kullanması beklenemez?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 10
Her toplum kendine özgü bir takvim oluştururken yaşamlarını en çok etkileyen olayı takvimlerinin başlangıcı olarak kabul etmişlerdir. Örneğin; İbraniler MÖ 3761’deki Yaradılış (Tekvin) yılını, Yunanlar ilk olimpiyat oyunlarının yapıldığı MÖ 776’yı, Hristiyanlar Hz. İsa’nın doğumu olan sıfırı, Müslümanlar 622’de  Hz.Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretini takvimlerine başlangıç olarak esas almışlardır.
Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Astronomi faaliyetleriyle uğraşıldığına
B
Farklı olayların takvimlere başlangıç olduğuna
C
Hristiyanlıktan sonra İslamiyet’in geldiğine
D
Olimpiyatların MÖ VIII. yüzyılda yapıldığına
E
Takvimlerin güneş yılı esasına göre oluşturulduğuna
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Bunlara da bakabilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.