MEB 12. Sınıf Biyoloji Canlılarda Enerji Dönüşümleri Testi Online Çöz

MEB 12. Sınıf Biyoloji Canlılarda Enerji Dönüşümleri Testi-1

Tebrikler - MEB 12. Sınıf Biyoloji Canlılarda Enerji Dönüşümleri Testi-1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Peter Mitchell tarafından oluşturulan kemiozmotik hipoteze göre
I. Kloroplastta tilakoit boşlukta proton derişiminin artmasına bağlı olarak, stromaya geçişte ATP üretilir.
II. Mitokondrideki zarlar arası bölgede ATP üretimi proton derişimi farkından dolayı gerçekleşir.
III. Hem kloroplast hem de mitokondride NAD koenzimi yükseltgenir.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 2

Engelmann, 1883 yılında ipliksi bir algi ışık prizmasından geçirdiği ışık ile aydınlatmış, algin farklı bölümlerinin farklı dalga boyunda ışık almasını sağlamış ve algin bulunduğu yere zorunlu aerobik (oksijenli solunum yapan) bakteriler yerleştirmiştir.
Deneyin ilerleyen aşamalarında mavi-mor ve kırmızı dalga boyunda ışık alan kısımlarda daha fazla bakterinin toplandığı görülmüştür.
Buna göre
I. Yeşil ışık alan bölümde fotosentez hızı daha düşüktür.
II. Mor-mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılan bölümlerdeki bakterilerin su tüketimi ve oksijen üretimi hızlanmıştır.
III. Mor-mavi ışıkla aydınlanan bölümdeki alg sayısı yeşil ışıkla aydınlanan bölümdeki alg sayısından fazladır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A
Yalnız I 
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III 
E
I, II ve III
Soru 3

Yukarıdaki denklemleri inceleyerek
I. Fotosentez yapan canlıların tümünde proton ve elektron kaynağı olarak su kullanılır.
II. Fotosentez yapan bütün organizmalar bir hidrojen kaynağına gereksinim duyar.
III. Fotosentez tepkimeleri sırasında işaretli oksijen taşıyan CO2 kullanılırsa bu işaretli oksijen atmosfere verilir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 4
Aşağıda verilen olaylardan hangisi bitkilerde fotosentezin ışığa bağımlı tepkimelerinde gerçekleşmez?
A
Suyun iyonlarına ayrışması
B
NADP+ koenziminin indirgenmesi
C
CO2 kullanılması
D
ETS reaksiyonlarının gerçekleşmesi
E
Fotofosforilasyon ile ATP sentezi
Soru 5
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E
Soru 6
Aşağıda fotosentezin Calvin döngüsü reaksiyonları karışık olarak verilmiştir.
I. NADPH 'ın yükseltgenmesi
II. Karbon fiksasyonu
III. RuBP'nin yenilenmesi
Bu reaksiyonların doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisidir?
A
I-II-III
B
I-III-II
C
II-I-III
D
II-III-I
E
III-II-I
Soru 7
Fotosentezin Calvin döngüsü reaksiyonlarının gerçekleşmesi için gerekli olan
I. Rubisco enzimi
II. RuBP
III. COmoleküllerinden
hangileri hücrenin stroma kısmında üretilir?
A
Yalnız I
B
I ve II 
C
I ve III
D
II ve III 
E
I, II ve III
Soru 8
Fotosentez tepkimeleri sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.
I. CO2 tüketimi
II. ATP üretimi
III. NADPH koenziminin yükseltgenmesi
Bu olayların doğru sıralanması aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A
I-II-III
B
II-I-III
C
II-III-I
D
III-I-II
E
III-II-I
Soru 9
Fotosentez için koşulların uygun olduğu ortamda bulunan izole edilmiş bir bitki hücresine karbon atomu işaretlenmiş CO2 veriliyor. Bir süre sonra bu hücrenin sitoplazmasında bulunan glikoz molekülünde işaretli karbon atomuna rastlanılıyor.
Verilen bu bilgiye göre
I. Deneyde incelenen hücre epidermis hücresidir.
II. Hücrede RNA polimeraz enzimi işlev yapabilir.
III. Bu hücrede mesajcı RNA sentezi sitoplazmada gerçekleşir.
İfadelerinden hangileri yanlıştır?
A
Yalnız I 
B
Yalnız II 
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Yukarıdaki şekilde bir yaprağın enine kesiti verilmiştir.
Buna göre numaralandırılmış kısımların hangilerinde fotosentez gerçekleşebilir?
A
Yalnız II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Bunlara da bakabilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.