2019 LGS İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Testi Çöz

2019 LGS İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Testi Çöz

Tebrikler - 2019 LGS İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Testi Çöz adlı sınavı tamamladınız.

Toplam %%TOTAL%% soru içerisinden sizin yaptığınız doğru sayısı %%SCORE%%.

%%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Mustafa Kemal;
• 31 Mart Olayı’nda sadece isyanın bastırılmasında değil, ordunun kurulması ve harekâtın planlanmasında da rol oynamıştır.
• Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İstanbul’a gelmiş ve ülkeyi kurtarmak için arkadaşlarıyla toplantılar düzenlemiştir.
Bu bilgilerden Mustafa Kemal’in kişilik özelliklerinden hangileri çıkarılabilir?
A
Teşkilatçılık - Vatanseverlik
B
İleri görüşlülük - Vatanseverlik
C
Birleştiricilik - İnkılapçılık
D
Kararlılık - İnkılapçılık
Soru 2
Ancak birbirlerinin hâlinden anlayan, derdine ortak olan, geleceğe birlikte yürüyen, ortak hayali paylaşan insanlar millet olabilirler. Onlar birbirlerine gönülden bağlıdır. Dinleri, ırkları farklı olabilir ama sevinçleri ve hüzünleri birdir. Aynı gaye etrafında birleşir ve geleceğe inançla yürürler.
Atatürkçü düşüncede millet anlayışını bu şekilde yorumlayan birine göre bir insan topluluğunun millet olmasında;
I. Ülkü birliği,
II. Kan bağı,
III. Din birliği,
IV. Duygu birliği
unsurlarından hangileri gerekli görülmektedir?
A
II ve III.
B
I ve III.
C
II ve IV.
D
I ve IV.
Soru 3
Atatürk Dönemi Türk dış politikasıyla ilgili bazı ifadeler şunlardır:
• Gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşulmamalıdır.
• Devletler arası ilişkilerde dostça yöntemler takip edilmelidir.
• Siyasi, askerî ve ekonomik alanda kendi iradesiyle hareket etmelidir.
Bu ifadeler Atatürk Dönemi Türk dış politikasının dayandığı aşağıdaki temel ilke ve esaslarla ilişkilendirildiğinde hangisi dışarıda kalır?
A
Gerçekçilik
B
Karşılıklılık (Mütekabiliyet)
C
Barışçılık
D
Tam bağımsızlık
Soru 4
Atatürk ilke ve inkılapları, yaşanan tecrübeler ve geleceğe dair hedefler üzerine kurulmuştur. Bu ilke ve inkılaplar Amasya Genelgesi’yle başlayan, Erzurum ve Sivas Kongreleriyle devam eden ve TBMM’nin açılmasıyla ortaya çıkan ulusal iradenin her şeyin üzerinde tutulmasını esas alır. Aynı zamanda hiçbir devletin himayesi ve etkisi altına girmeyi kabul etmez.
Bu bilgide Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslardan hangisi vurgulanmıştır?
A
Millî egemenlik ve tam bağımsızlık
B
Uluslararası ilişkilerde saygı ve eşitliği esas alması
C
Millî kültürün korunması ve geliştirilmesi
D
Sürekli gelişim ve değişimi öngörmesi
Soru 5
Birinci Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devleti,
• Tarafsızlığını ilan etti.
• Boğazları ulaşıma kapattı.
• Ülke genelinde seferberlik başlattı.
• Kapitülasyonları kaldırdığını duyurdu.
Buna göre Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez?
A
Savaş dışında kalmayı
B
Ülke güvenliğini sağlamayı
C
Dış borçları kapatmayı
D
Ekonomik baskılardan kurtulmayı
Soru 6
Kâzım Karabekir Paşa, Millî Mücadele Dönemi’nde Doğu Cephesi Komutanı ola- rak görev yaptı. Ermenileri yenilgiye uğratarak doğu illerini işgalden kurtardı. Doğu Anadolu’da ailesini kaybeden binlerce çocuğa babalık yaptı. Onlar için yurtlar ve okullar açtı, onların her birini meslek sahibi yaparak sefaletten kurtardı. Bundan dolayı kendisine “Yetimlerin Babası” unvanı verildi.
Buna göre Kâzım Karabekir Paşa’nın aşağıdaki alanlardan hangileriyle ilgili çalışmalar yaptığı söylenebilir?
A
Hukuki - Siyasi
B
Askerî - Sosyal
C
Sosyal - Hukuki
D
Siyasi - Askerî
Soru 7
Erzurum Kongresi, toplanma amacı ve temsiliyet açısından bölgesel; aldığı kararlar açısından ulusal bir niteliktedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Erzurum Kongresi’nin bölgesel olduğuna kanıt olarak gösterilebilir?
A
Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz kararının alınması
B
Manda ve himaye kabul edilemez ilkesinin benimsenmesi
C
Doğu illerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanması
D
Kuvâ-yı Millîye’yi etkin ve ulusal iradeyi egemen kılmanın temel ilke olarak alınması
Soru 8
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
• Tarım makinelerinin ülkemizde yapılması
• Yabancı sermayeye tekel oluşturma yetkisinin verilmemesi
• Fabrika üretimini yaygınlaştırmak için gerekli kolaylıkların sağlanması
• Yerli malı kullanımını sağlamak için bazı zorunluluklar getirilmesi
Bu kararların ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Yabancılara ekonomik ayrıcalık tanımak
B
Başka ülkelere bağımlılığı azaltmak
C
Türk çiftçisini bilinçlendirmek
D
Geleneksel tarımı sürdürmek
Soru 9
Atatürk milliyetçiliği ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. Yayılmacılık veya saldırganlıktan yana değildir. Toplum ve devlet düzeni içerisinde inanç ve mezhep ayrımcılığını reddeder.
Bu bilgilere göre Atatürk milliyetçiliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A
Laik ve eşitlikçi bir düşünceye sahiptir.
B
Barışçı bir politika hedeflemiştir.
C
Irk birliğini temel almıştır.
D
Birlik ve beraberliği sağlayıcıdır.
Soru 10
Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Meydan Savaşı’nı şu sözlerle özetlemiştir:
“Düşman, ordumuzu sol kanattan çevirerek çabuk ve yok edici bir sonuç almak istiyordu. Düşmanı savaşmaya zorlayarak savaşı cephe savaşı şekline soktuk. Ondan sonra Yunanlar merkezimizi yarmak istedi ancak başarılı olamayıp savunma yapmak zorunda kaldı. Taarruzlarımızla buna da engel olduk ve böylece Sakarya Meydan Savaşı ordumuz tarafından kazanıldı...”
Mustafa Kemal’in bu sözlerine göre Sakarya Meydan Savaşı’nın kazanılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
Yunan ordusunun sürekli savunma savaşını tercih etmesi
B
Türk ordusunun silah bakımından ve sayıca üstün olması
C
Savaş meydanında askerî harekât ve stratejilerin başarıyla uygulanması
D
Savaşın çok geniş ve engebeli bir alanda yapılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Bunlara da bakabilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.