10. Sınıf Tarih Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi Testi-1 Online Çöz

Tebrikler - adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
Test Soru Sayısı: %%TOTAL%%
Doğru Cevap: %%SCORE%%
Yanlış Cevap: %%WRONG_ANSWERS%%
Başarı Oranı: %%PERCENTAGE%%
%%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti’nin çağdaşı olan devletlerden biri değildir?
A
Danişmentliler
B
Bizans
C
Emeviler
D
Saltuklular
E
Büyük Selçuklu Devleti
Soru 2
Malazgirt Savaşı’nın sonucunda;
I. Anadolu’nun kapısının Türklere açılması,
II. OrtaAsya’dan pek çok Türk’ünAnadolu’ya göç etmesi,
III. Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulması
gelişmelerinden hangilerinin Anadolu’nun Türkleşmesine doğrudan katkıda bulunduğu söylenebilir?
A
Yalnız III.
B
Yalnız I.
C
Yalnız II.
D
I ve III.
E
I, II ve III.
Soru 3
Kösedağ Savaşı’nda Türkiye Selçuklu Devleti’ni yenerek Anadolu’nun büyük bir bölümünü kontrolü altına alan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A
İlhanlı Devleti
B
Bizans İmparatorluğu
C
Memlük Devleti
D
Trabzon Rum İmparatorluğu
E
Altın Orda Devleti
Soru 4
Malazgirt Savaşı’ndan sonra kurulan İlk Türk Beylikleri ile kuruldukları yerler aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?
A
İnaloğulları − Diyarbakır
B
Mengücekler − Erzincan
C
Saltuklular − Erzurum
D
Danişmentliler − Siirt
E
Artuklular − Mardin
Soru 5
I. Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulmuşlardır.
II. Anadolu’daki yerleşim yerlerine Türkçe isimler vermişlerdir.
III. Haçlılara karşı mücadele etmişlerdir.
IV. Büyük Selçuklu Devleti tarafından yıkılmışlardır.
V. Türkiye Selçuklu Devleti’nin dağılması ile kurulmuşlardır.
Yukarıda ilk Türk Beylikleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A
IV ve V.
B
III, IV ve V.
C
I, II ve III.
D
II ve III.
E
I ve II.
Soru 6
Türk boyları, Anadolu’ya gelerek Selçuklu sultanlarının kendilerine gösterdikleri yerlere ve özellikle sınır bölgelerine yerleştirilmişlerdi.
Türkiye Selçuklularının uyguladığı bu politikanın;
I. Anadolu’da ticaretin gelişmesini sağlamak,
II. Anadolu’daki Türk nüfusunu çoğaltmak,
III. sınır güvenliğini sağlamak
amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik olduğu savunulabilir?
A
Yalnız III.
B
Yalnız II.
C
Yalnız I.
D
II ve III.
E
I, II ve III.
Soru 7
● İlk denizci Türk beyliğidir.
● Bizans’a esir düşen ve sonra İzmir ve çevresini ele geçiren bir Türk komutanı tarafından kurulmuştur.
Özellikleri verilen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir?
A
Çaka Beyliği
B
Çubukoğulları
C
Saltuklular
D
Sökmenliler
E
Artuklular
Soru 8
Aşağıdaki devletlerden hangisi Anadolu’da Türkçeyi resmî devlet dili olarak kullanmıştır?
A
Karamanoğulları
B
Türkiye Selçuklu Devleti
C
Danişmentliler
D
Karesioğulları
E
Karahanlılar
Soru 9
I. Malazgirt Savaşı
II. Haçlı Seferleri
III. Miryokefalon Savaşı
Yukarıda verilen savaşlardan hangileri Anadolu’nun Türkleşmesinde etkili olmuştur?
A
I, II ve III.
B
II ve III.
C
I ve III.
D
Yalnız III.
E
Yalnız I.
Soru 10
Anadolu’daki ilk medrese olarak bilinen Tokat ve Niksar’daki “Yağıbasan Medresesi” aşağıdaki Türk devletlerinden hangisine aittir?
A
Artukoğulları
B
Mengücekler
C
Danişmentliler
D
Çaka Beyliği
E
Saltuklular
Soru 11
XI. yüzyıldan itibaren Anadolu, Türkler tarafından yurt edinilmeye başlanmış; 1176’da Miryokefalon Savaşı’nın kazanılmasıyla da Anadolu kesin Türk yurdu olmuştur.
Bu durumun;
I. Bizans’ın Anadolu’daki varlığının sona ermesine,
II. Arap ve Latin kaynaklarında Anadolu için Türkiye ifadesinin kullanılmasına,
III. Anadolu’da İslamiyet’in yayılmasına
verilenlerden hangilerine zemin hazırladığı söylenebilir?
A
II ve III.
B
Yalnız II.
C
Yalnız I.
D
I, II ve III.
E
I ve II.
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan İlk Türk Beyliklerinin Türk tarihine yaptığı hizmetlerden biri değildir?
A
Moğollarla savaşarak Anadolu’nun işgaline engel olmaları
B
Anadolu’da İslamiyet’i yaymaları
C
Anadolu’da pek çok Türk İslam eseri bırakmaları
D
Anadolu’da Türk nüfusunu artırmaları
E
Türkiye Selçuklularının Anadolu’da ilerleyişini kolaylaştırmaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112Son
Geri dön
Bunlara da bakabilirsin